Certificering

Met puinrecycling voldoet Gebroeders Mulder aan de zogenaamde BRL 2506 norm. Hier volgt een korte uitleg daarover:

Volgens het 'Bouwstoffenbesluit' moet elke verkochte partij BSA-granulaten (BSA staat voor Bouw- en Sloopafval) voor de verkoop eerst bemonsterd en geanalyseerd worden. Zo kan er beoordeeld worden of de BSA-granulaten aan de eisen voldoen. De uitslag van de analyse is echter pas na ca. 8 weken bekend, hetgeen erg lastig is als de producent de BSA-granulaten gelijk wil verkopen. 

Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 2506, hoeft niet elke partij door een lab te laten onderzoeken. De bedrijfsvoering, productieprocessen en monsterneming van een gecertificeerd bedrijf voldoen namelijk aan zeer strenge eisen, waardoor de geproduceerde BSA-granulaten voldoen aan het 'Bouwstoffenbesluit'. Voorbeelden van de strenge eisen zijn:

  • Het bedrijf moet een streng acceptatiebeleid hebben en naleven;
  • Het personeel moet diverse opleidingen hebben gevolgd;
  • de productie moet volgende bepalen regels plaatsvindén;
  • De granulaten moeten regelmatig bemonsterd en geanalyseerd worden in een laboratorium;
  • De opslag en het bijhouden van de voorraden moeten volgens bepaalde regels plaatsvinden.

V.C.A.

V.C.A. staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

vca_logo

Vul uw eigen inhoud in.